KLT-Tiimi Oy

Auktorisoitu tilitoimisto


Vantaankoskentie 14,
01670 Vantaa
Keskus: 09-5762 6200
tilitoimisto@klt-tiimi.com

Auktorisoitu taloushallintoliiton jäsentoimisto.

Tietosuoja

Rekisterin ylläpitäjä:

KLT-tiimi

KLT-Tiimi Maria Jalava Ky, y-tunnus 1875556-7

KLT-Tiimi Tiina Jokiranta Ky, y-tunnus 1864060-4

KLT-Tiimi Sari Ruponen Ky, y-tunnus 1864134-0

Yhteystietomme löytyvät sivulta:  http://klt-tiimi.com/yhteystiedot/

 

Tietosuoja/GDPR

Tältä sivulta näet tiedot valmistautumisestamme 25.5.2018 voimaan tulleeseen EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR). Tietosuoja-asetus velvoittaa meitä huomioimaan henkilötietojen käsittelyn yrityksessämme.

EU:n tietosuoja-asetus tarkoittaa

Tietosuoja-asetus edellyttää ja velvoittaa yritystä huomioimaan uusia tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia asioita. Yksi olennaisista asioista on uudessa tietosuoja-asetuksessa riskiperusteinen lähestymistapa sekä rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus. Kaikilta rekisterinpitäjiltä vaaditaan erityistä huolellisuutta arkaluontoisten asiakastietojen ja henkilötietojen käsittelyssä. Rekisterinpitäjän tulee pystyä osoittamaan toimivansa asetuksen mukaisesti.

Lisätietoja asiasta löytyy Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta:

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html

 

KLT-tiimi päivittää sopimukset 2018

Päivitämme asiakkaidemme olemassa olevat toimeksiantosopimukset vastaamaan EU:n tietosuoja-asetusta. Vuodesta 2004 käytössä olleet tilitoimistoehdot (KL2004) on muutettu. Uusissa tilitoimistoalaa laajasti koskevissa yleisissä sopimusehdoissa (TAL2018) huomioidaan monet tilitoimistoalan palveluiden kehittyneet ja muuttuneet asiat. Sopimusehdoissa on myös parannettu luettavuutta ja ymmärrettävyyttä. Olemme KLT-tiimissä ottaneet huomioon myös uudet EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset laatimalla kaikille asiakkaillemme erillisen tietosuojasopimuksen. Uusissa ehdoissa on myös huomioitu sähköisten palveluiden ja sähköisten viranomaisilmoitusten asettamat vaatimukset. Määritelty tietotekniikan kehittymisestä johtuvat sopijapuolten sopimusvastuut tarkemmin.

Sopimusehtojen ehtojen päivitysten yhteydessä olemme laajentaneet oman vastuuvakuutuksemme kattamaan uusien palveluiden vaatimukset. Olemme korottaneet tilitoimiston sopimusvastuun ylärajaa yleisesti alalla noudatettavasta 100 000 euroon asiakkaillemme.  Aikaisemmin sovitut mahdolliset asiakaskohtaiset poikkeamat sopimusehdoista säilyvät ennallaan ja voimassa, jollemme sovi näihin muutoksia erikseen asiakkaidemme kanssa.

Päivitämme asiakkaidemme sopimukset. Lähetämme yhteyshenkilöllemme yrityksessänne sopimuksen hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi.

 

Päivitetyt toimeksiantosopimukset koostuvat alla olevista kokonaisuuksista:

Taloushallintoliiton yleiset sopimusehdot (TAL2018)

https://taloushallintoliitto.fi/sites/default/files/dokumentit/page/fields/field_related_attachments/ysetal2018.pdf

Toimeksiantosopimus (asiakaskohtainen sopimus palveluiden tuottamisesta)

 

Henkilötietojen käsittely KLT-tiimissä

Varmistamme tietoturvan tilitoimistossamme organisatorisien ja teknisten toimenpiteiden avulla, ja noudatamme henkilötietojen käsittelyssä asianmukaista tietoturvaa.

 

KLT-tiimissä käytössä olevat ohjelmistot

Käytössämme olevista ohjelmistoista ja niiden tietoturvasta vastaavat ohjelmantoimittajat, jotka ovat osaltaan henkilötietojen käsittelijöitä.  Alla olevista linkeistä tulee esille ohjelmistontoimittajien tietosuojaa koskevat asiat.

 

https://www.heeros.com/rekisteriseloste/

https://finago.com/fi/tietosuojaseloste/